Професионална компетентност за шофьори

Професионална компетентност и психотест за шофьори

За записване на: 088 666 0700

Според директива 2003/59 на ЕС, касаеща квалификацията на професионалните водачи на МПС изисква водачите на моторни превозни средства, от категории и подкатегории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, да притежават карта за квалификация на водача. Начинът и условита за провеждане на курс за придобиване на Професионална компетентност са рекламентирани от Наредба 41/04.08.2008г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

 

psiho_small_banner_4 copy

Необходимите документи за записване за курс за Професионална компетентност са;курс за професионална компетентност

  • Лична карта;
  • Шофьорска книжка.

Обща характеристика и съдържание на обучението

Обучението бива теоретично и практическо. След успешното завършване на курса на водаче се издава удостворение за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ  за превоз на пътници или товари. След придобиването на удостоврение водачите, подават заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на карта за квалификация на водача, в ДАИ по местоживеене. Към заявлението прилагат копие на удостоверението за завършен кус професионална компетентност и снимка. В срок от 30 дни на водача бива издадена карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е 5 години.

Обучение се провежда за усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите на всеки пет години.

Водачите преминават курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача.

Водачи, които притежават карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е изтекъл, както и водачите по чл. 4 от Директива 2003/59/ЕО, които са престанали да изпълняват професията, подлежат на периодично обучение, преди отново да започнат да упражняват професията.

Изискването за начална квалификация се прилага:

  • за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE след 10 септември 2008 г.;
  • за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1E и категории C или CE след 10 септември 2009 г.

Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1E и категории D или DE преди 10 септември 2008 г., подлежат на периодично обучение.

Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от C1, C1E и категории C или CE преди 10 септември 2009 г., подлежат на периодично обучение.

ЗАПИШИ СЕ НА КУРС ПРИДОБИВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  НА  088 666 0700!

Създадено от Психотест за шофьори
Психотест и Професионална компетентност