Необходими документи

Документи за психотест, които трябва да представите

– Лична карта – оригинал за справка. При отнета шофьорска книжка – оригинал за справка и копие;

– Свидетелство за управление на МПС, ако има такова, и контролен талон към него – оригинал и копие;

– Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред и копия от тях;

психотест документи

– При отнета шофьорска книжка – лична карта и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;

– Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.

Разгледайте още и Професионална компетентност.