ПСИХО ТЕСТ СОФИЯ

Психо тест – Психологическите изследвания за шофьори се провеждат с цел проверка и оценка  на психологическата годност и състоянието на изследваното лице.

ПСИХО ТЕСТ СОФИЯ – ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ШОФЬОРИ

Психо тест – Психологическите изследвания се провеждат с цел проверка и оценка  на психологическата годност и състоянието на изследваното лице.

психотест за шофьори

Изследването измерва дали качествата на кандидата  съответстват с изискванията към желаната за продобиване от него категория – C , C1, D, D1  или професионална група –  таксиметров водач (психотест за такси). Чрез теста се изготвя вероятна  прогноза на психологическата годност на кандидата, която е валидна за 3 годишен период от датата на изкарване на психо теста.

Психотест е задължителен за следните водачи на превозни средства:

  • За придобиване на  категориите  С, D и подкатегории С1 и D1Ттб (Тролейбус), Ттм(Трамвайна мотриса).
  • За придобиване на правоспособност, след като е отнета шофорската книжка,  поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)
  • За шофьори на таксиметров автомобил.
  • За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.
  • При  временно  отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” от ЗДвП.
  • За водачи,  лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол).
  • За дългосрочно пребиваващи чужденци  в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско.

Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. При отрицателно заключение от първото явяване, изследваното лице има право на второ психологическо изследване в срок до шест месеца от първото явяване, в същата лаборатория.

При отрицателно заключение от второто изследване, лицето има право на трето, експертно изследване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в срок до шест месеца след второто изследване, намираща се в гр. София, ул. „Генерал Гурко“ № 5.

При отрицателно заключение и от третото изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Необходими документи за записване за Психотест

– Лична карта – оригинал за справка. При отнета шофьорска книжка – оригинал за справка и копие;

– Свидетелство за управление на МПС, ако има такова, и контролен талон към него – оригинал и копие;

– Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред и копия от тях;

– При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение/заверка от МВР за изтърпяно наказание;

– Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.